Pomocné prostředky

 

Výroba sít

Přídavné prostředky Marabu

Každý jednotlivý druh barvy má přesně definované vlastnosti i jasně stanovené oblasti použití, které jsou při vytváření receptur barev u Marabu zohledněny při výběru vhodných pojiv a aditiv. Pokud potřebujeme pozměnit vlastnosti barvy pro určitou zakázku, je to možné přidat vhodné pomocné prostředky.

Viskozitou rozumíme, jak je barva řídká (nízko viskózní) nebo hustá (vysoce viskózní). Ovlivňuje roztékání barvy, ostrost tisku, otevřenost síta, schnutí, možnou rychlost tisku a částečně i adhezi barvy. Před začátkem tisku je nutné upravit viskozitu barvy přidáním ředidla.

Ředidla

Každý jednotlivý druh barvy má přesně definované vlastnosti i jasně stanovené oblasti použití, které jsou při vytváření receptur barev u Marabu zohledněny při výběru vhodných pojiv a aditiv. Pokud potřebujeme pozměnit vlastnosti barvy pro určitou zakázku, je to možné přidat vhodné pomocné prostředky.

 

odpařování

rozpouštěcí síla

teplota vzplanutí

zápach

GLV

pomalé

dobrá

72°C

jemný

LIGV

pomalé

dobrá

40°C

jemný

PLV

rychlejší

dobrá

36°C

jemný

PSV

rychlejší

nepatrná

32°C

jemný

PUV

rychlejší

dobrá

47°C

střední

QNV

pomalé

dobrá

47°C

střední

SPV

střední

dobrá

46°C

střední

UKV 1

rychlejší

dobrá

43°C

silný

UKV 2

rychlé

dobrá

49°C

jemný

UR 3

rychlejší

dobrá

52°C

jemný

YV

pomalé

uspokojivá

50°C

jemný

Stříkací ředidlo

V případě, že nezpracováváme barvu sítotiskem, nýbrž stříkáním pistolí, použijeme rychle se odpařující ředidla.

 

odpařování

rozpouštěcí síla

teplota vzplanutí

zápach

PSV

rychlé

nepatrná

32°C

jemný

TPV

rychlé

dobrá

44°C

jemný

7037

velmi rychlé

velmi dobrá

-4°C

silný

Zpomalovače

Jsou rovněž ředidla, avšak s podstatně vyšším odparným číslem. Přidání části zpomalovače do ředidla je účelné především při tisku jemných čár nebo rastrů nebo při velmi pomalém tisku.

 

odpařování

rozpouštěcí síla

teplota vzplanutí

zápach

SV 1

střední

dobrá

82°C

jemný

SV 3

pomalé

nepatrná

91°C

jemný

SV 5

rychlé

velmi dobrá

77°C

jemný

SV 9

pomalé

nepatrná

102°C

jemný

SV 10

střední

dobrá

74°C

jemný

Transparentní hmota 409

Snižuje barevnou hustotu rastrových barev, zvyšuje viskozitu barvy u přímých i rastrových barev, snižuje roztékání barvy u přímých barev při tisku jemných detailů a při negativním tisku.

 

Výroba sít

Tixotropie

Rozlišujeme mezi „krátkou“ barvou s vysokou tixotropií (menší rozlévání) a nepatrnou vazkostí, při které se proud barvy po špachtli velmi rychle utrhne (jako tvaroh ze lžíce) a „dlouhou“ barvou s nízkou tixotropií (vysoká tekutost) a vysokou vazkostí, která zabrání rychlému utržení proudu barvy ze špachtle (jako med ze lžíce). Toto rozdílné odtrhávací chování má kromě dalších parametrů (např. obsah sušiny) hlavní vliv na přenos barvy ze síta na potiskovaný substrát.

Zahušťovací prostředek STM - prostředek ve formě prášku výrazně zvýší viskozitu barvy a tixotropii (zmenší se roztékání), přidává se při tisku jemných detailů.

Zpomalovací pasta VP - vhodná pro velmi jemné motivy tisku a rastrový tisk, udrží vysokou viskozitu a přitom dobrou otevřenost síta.

 

Výroba sít

Matování

Stupeň lesku ředidlové barvy lze snížit přidáním speciální pasty nebo prášku. Dojde ke zdrsnění povrchu barvy, které redukuje odrazy dopadajícího světla a tak povrch vypadá méně lesklý.

Matovací pasta ABM a PUM – přidáním univerzální matovací pasty ABM k barvě se stupeň lesku individuálně lehce až výrazně sníží. Přídavkem ABM se snižuje kryvost barvy. U série barev Marapur PU je možné matování pastou PUM, která má stejné vlastnosti.

Matovací prášek - pokud je potřeba matovat barvu tak, aby nedošlo ke snížení kryvosti, je třeba použít univerzální matovací prášek MP.

 

Výroba sít

Pružnost

Mezi vrstvami natištěné barvy a tenkým pružným materiálem může docházet k pnutí, zejména pokud je třeba v tištěné vrstvě řezat nebo vysekávat. Barvu je třeba proto „změkčit“.

Změkčovač WM 1 - sníží napětí a zvýší pružnost natištěného barvového filmu a zamezuje zvedání okrajů nebo srážení materiálu na samolepicích fóliích.

 

Výroba sít

Rozlévání barvy

Většina barev obsahuje v základní receptuře prostředky pro roztékání barvy, které brání vzniku vzduchových bublinek při pohybu těrky na sítě nebo pří míchání. Problémy s rozléváním barvy jsou často způsobené přílišnou vysokou viskozitou, což je možné ovlivnit přidáním ředidla. Pokud tím nedocílíme zlepšení, jsou k dispozici další pomocné prostředky.

Zlepšovač tisku ES (prostředek pro roztékání) - prostředek s obsahem silikonu snižuje povrchové napětí barvy a má odpěňovací účinek.

Zlepšovač tisku VM 1 a VM 2 - oba prostředky pro zlepšení tisku jsou bez silikonů a jsou doporučeny pro barvy Glasfarbe GL (VM 1) a Marapoly P (VM 2). Vliv v jiných druzích barev je tak nepatrný, že přidání ředidla má stejný nebo lepší efekt.

 

Výroba sít

Adheze

Významným problémem při potisku polyolefinů (PE, PP) je povrchové napětí a tím spojená přídržnost barvy na materiálu. Jedna z možností úpravy PP je primer.

Primer P 2 – nanáší se před tiskem hadříkem nebo celoplošně stříkací pistolí na povrch polypropylenu. Poté je možné potiskovat polypropylén jednosložkovou nebo dvousložkovou barvou. Účinnost této úpravy je dočasná, měla by se provádět maximálně 1 – 2 dny před potiskem.

 

Výroba sít

Čištění

Mnohé materiály jako například měkčené PVC nebo práškově lakované podklady bývají na povrchu znečištěny neviditelnými aditivy nebo změkčovadly, což často přináší zhoršení adheze.

Čistič na plachty PLR - tímto jemným čističem na alkoholovém základě (IPA) je možné odstranit zbytky nečistot hadrem.

 

Výroba sít

Tužidla

Existují druhy barev, které mohou být použity jako jednosložkové nebo jako dvousložkové. U těchto obojetných barev je možné přidáním tužidla zvýšit adhezi na obtížně potiskovatelných materiálech, jakož i chemickou a mechanickou odolnost podobně jako u barev dvousložkových. Je důležité vědět, že přidáním tužidla omezujeme dobu zpracování barvy.

Tužidlo H 1 - vytváří relativně pružný barvový film, je dlouho zpracovatelné a reaguje pomalým schnutím. Venku nežloutne.

Tužidlo H 2 - vykazuje krátkou dobu zpracovatelnosti a schnutí a vytváří relativně tvrdý a křehký barvový film. Působením UV světla venku tužidlo H 2 lehce žloutne, což je viditelné u laků, bílých a jiných světlých odstínů.

Tužidlo HT 1 - teplotně aktivní tužidlo, které reaguje s kmenovým lakem teprve při sušení za tepla 150°C po dobu 30 minut.

Tužidlo GLH, YH 9 - tato tužidla jsou specifická pro určené druhy barev (Glasfarbe nebo Mara Poxy) a nemohou být proto použita univerzálně ve více druzích barev. 
 

Mám zájem o bližší informace o produktu

Top